Verantwoording

Contactadres:

SOLARLUX Nederland B.V.
Marie Curiestraat 2
7442 DP Nijverdal

Telefoon: +31 548 63 13 23
FAX:+31 548 63 13 29

E-Mail: info@solarlux.nl
Internet: www.solarlux.nl
 

Directeur: De heer S. Holtgreife


SOLARLUX Nederland B.V.
KvK Enschede nr. : 08097782
BTW nr. : NL8096.30.989.B01

 

 


 

Ondanks de constante zorg en aandacht die aan de samenstelling van deze website is besteed, is het mogelijk dat de informatie op deze website wordt gepubliceerd typefouten bevat, onvolledig of onjuist is. Wij kunnen niet instaan voor het feit dat de informatie op deze website geschikt is voor het doel waarvoor de informatie door u wordt geraadpleegd. In geen geval zullen wij aansprakelijk kunnen worden gehouden voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van www.solarlux.nl, of met de (tijdelijke) onmogelijkheid om deze website (tijdig) te kunnen raadplegen, of die het directe of indirecte gevolg is van informatie die is verkregen door middel van deze website.

Een bezoeker mag geen auteursrechtelijk beschermde werken of andere in deze website opgeslagen informatie openbaar maken of verveelvoudigen zonder toestemming van Solarlux (ook niet via een eigen netwerk).  

Op alle aanbiedingen die wij doen, op alle aan ons verleende opdrachten, op alle met ons gesloten overeenkomsten en de uitvoering daarvan, zijn onze Algemene Voorwaarden van toepassing.
 

Kwaliteit
VMRG Graydon Certificaat Solarlux op Twitter Solarlux op LinkedIn Solarlux op Facebook