Downsizing – Low Tech vervangt High Tech

maandag, 12/06/2010

Nieuwe, energiebesparende perspectieven laten zien was een richtlijn, tevens moest de nieuwbouw verwijzen naar de identiteit van het bedrijf en naar het hoofdkantoor in Bissendorf en de milieuverantwoordelijkheid en de continue toekomstgerichtheid van het bedrijf reflecteren. Geen gemakkelijke taak voor architect Wolfgang Herich. Energie-efficiëntie, een zo autonoom mogelijke energievoorziening en zoveel mogelijk afzien van technische klimaatregeling en kunstmatige werkplekverlichting stonden bij zijn ontwerp op de voorgrond. Het resultaat is een nieuwbouw die door transparantie, openheid, communicatieve samenhangen naar binnen en naar buiten en een op duurzaamheid berekend klimaatidee op een ideaaltypische manier de Corporate Identity en bedrijfsfilosofie vaststelt in een architectonisch vooraanstaand statement. Het object in Nijverdal is gebouwde bedrijfscultuur.

In-, uit- en doorkijkjes zijn een alomtegenwoordig thema van het helder ingedeelde gebouw. De entreehal vormt het centrum net als een stadsplein. Deze verbindt optisch en functioneel alle ruimtes en intensiveert communicatie en ontmoeting. Hier komen functies als receptie, showroom, wachtruimte en koffie-hoek / kantine bij elkaar. De entreehal ontsluit de blik naar de beide kantooretages. Open trappen leiden naar de galerij met de kantoren, instructie- en besprekingsruimtes.
 
Back to the Roots
Functioneel en vormgevend kernelement van het gebouw is de Co2mfort-gevel. Hiermee biedt Solarlux met een innovatief concept het hoofd aan de uitdagingen van een kantoor van de toekomst en plaatst de gebruiker, zijn wensen en individuele beïnvloeding in het middelpunt.
Basisidee is het teruggrijpen op de kennis van het verleden – de dubbele beglazing. In het Solarlux-gebouw werd het idee geëxtrapoleerd naar de dubbele gevel en werd het principe met producten van het bedrijf zelf bestendig verder ontwikkeld.
 
 
img18256_1 De Co2mfort-gevel
Een primaire geïsoleerde gevel, bestaande uit houten vouwwanden met hoogwaardig isolatieglasvan het type SL 65 met een paneelhoogte van 3 meter, vormt de ruimte-afsluiting. Daarvoor bevindt zich een ongekaderd, tot op de grond reikend schuif-draai-systeem van het type SL 25 XXL als ongeïsoleerd glasvlak. De dubbele gevel vormt zo een begaanbare gevelgang die het gebouw aan drie kanten omhult. De buitenste glazen gevel heeft als functie wind en water als eerste tegen te houden, terwijl de binnenste gevel fungeert als thermische scheiding van binnen en buiten. Beide gevelvlakken kunnen, onafhankelijk van elkaar, variabel geopend en helemaal opengevouwen worden, zodat afhankelijk van de weersomstandigheden de gewenste binnentemperatuur handmatig kan worden geregeld.
 
 
Interactief gebouw
Het gebouw met zijn passieve klimaatconcept leeft van zijn te openen ramen en kan het stellen zonder mechanisch ventilatiesysteem (motoren, ventilatiekanalen, stelkleppen, regeltechniek). Ventilatie en klimaat kunnen door de gebruikers individueel, afgestemd op de behoeften van ieder afzonderlijk, worden geregeld. De mogelijkheden reiken van een compleet gesloten gevel en ontelbare varianten van gedeeltelijke opening tot aan werken „in de buitenlucht“. Zo kan bijvoorbeeld op een tweepersoons werkplek, anders dan bij een enkel raam, de luchtstroom door verzette paneelstand van de binnenste en buitenste gevel (diagonale opening) zo fijn worden geregeld dat er geen afbreuk wordt gedaan aan de behoeften van de tweede persoon. De dubbele vouwgevel wil de gebruiker motiveren om een interactie aan te gaan met zijn bedrijf. Niet alleen communicatie, maar ook identificatie met het gebouw en de producten van het bedrijf worden bevorderd. De mogelijkheid om actief invloed uit te oefenen, het werken bij daglicht en de wisselwerking met de natuur bij geopende gevel bevorderen het welzijn en hebben een positieve invloed op de productiviteit.
 
 
img18256_1 Downsizing: Low Tech in plaats van High Tech 
Het concept van de Co2mfort-gevel zorgt ervoor dat in de winter de zonnewarmte in de geveltussenruimte wordt gebruikt voor verwarming van de ruimte. In de zomer wordt ongewenste hitte afgevoerd door het ventileren van de geveltussenruimte.
De natuurlijke luchtstroming wordt ondersteund door bouwkundige voorzieningen. Boven twee inwendige atriums zijn lessenaarsdaken gebouwd, waarvan de helling van het dakvlak in hoofdwindrichting ligt. De wind uit de omgeving leidt zo tot een actieve luchtuitwisseling. Het overstek van de lessenaarsdaken zorgt voor een onderdruk die lucht uit de atriums afvoert, door geopende ramen stroomt frisse lucht door de gevel naar binnen. Dit principe is vooral in de winter gunstig, omdat zo de opbrengsten uit zonne-energie in de geveltussenruimte kunnen worden gebruikt voor verwarming van de ruimte. De 'Low Tech in plaats van High Tech'-oplossing van een handmatig te regelen gevel veroorzaakt geringere onderhouds- en bedrijfskosten tegenover een conventioneel ventilatiesysteem.
Het verwarmings- en koelconcept van het gebouw is volledig gebaseerd op regeneratieve energiebronnen. Uit een geothermische installatie wordt het hele jaar door ca. 15°C warm water gewonnen. Een warmtepomp brengt het water op het noodzakelijke temperatuurniveau. Bovendien wordt de afvalwarmte van de serverruimte gebruikt en in het verwarmingssysteem geleid. De complete verwarming berust op een lagetemperatuursysteem dat door alle etagevloeren en de vloerverwarming van de showroom stroomt. Zo geven alle oppervlakken van het gebouw een aangename stralingswarmte aan de ruimte af.
In de zomer wordt het koele water uit de aardwarmtesondes gebruikt om alle massieve bouwdelen af te koelen naar kamertemperatuur. In tegenstelling tot een airco die grote luchtvolumes moet transporteren en tochtverschijnselen veroorzaakt, heeft dit systeem geen terugkoeler nodig en bereikt een significant beter thermisch comfort, omdat geen koude lucht in de ruimte wordt geblazen, maar het hele gebouw koel blijft. Zo vervallen de installatiekosten voor een uitgebreid ventilatie- en aircosysteem, bovendien wordt er geen grondvlak door installaties in beslag genomen. Energieverbruik en CO2-emissies voor verwarmen en koelen worden duidelijk verminderd. Bovendien is water een vele malen betere warmte-overbrenger dan lucht, zodat maar kleine pompen in plaats van grote ventilatoren nodig zijn. Dit reduceert de benodigde aandrijfenergie en het geluidsniveau in het gebouw tot een minimum. Naast het gebruik van geothermie voor verwarmen en koelen wordt een deel van de noodzakelijke elektrische aandrijfenergie voor het leidingnet gewonnen via in het gebouw geïntegreerde zonnecellen op de atriumdaken. Door de betonkernactivering kan worden afgezien van verlaagde plafonds. Dit maakt een grotere ruimtehoogte mogelijk, die leidt tot een betere benutting van het daglicht en zodoende de stroomkosten voor kunstmatige verlichting reduceert.
 
Klaar voor toekomstige uitdagingen
De Solarlux Co2mfort-gevel is er reeds op voorbereid om zich flexibel aan te passen aan toekomstige gebruikerswensen of klimatologische invloeden. Zo kunnen op alle dragende kolommen met behulp van steekkoppelingen verwarmings- of koelelementen worden aangesloten. De voor de kolommen vaststaand geïnstalleerde afzonderlijke elementen van de SL 65 zijn reeds voorbereid voor het opnemen van fotovoltaïsche modules. Eveneens is de inbouw van decentrale ventilatie-elementen met warmteterugwinning achteraf mogelijk.
 
Onderzoek aan het „levende object“
Het complete project „Nijverdal“ is een onderzoeksproject, begeleid door de architectuurfaculteit van de TU Delft (Facade Research Group) en het bedrijf Transsolar. Tijdens het drie jaar durende project worden technische gegevens als lichtintensiteit, temperatuurverlopen in de jaargetijden, CO2-gehalte van de binnenlucht, luchtvolume-verplaatsingen en het gebruikersgedrag van de medewerk(st)ers gemonitored en wetenschappelijk geanalyseerd.
 
Energie besparen als gebouwconcept
Met de ontwikkeling van de Co2mfort-gevel in het nieuwe Solarlux-gebouw is de marktleider voor vouw-schuifpuien richtinggevend voor wat betreft duurzaamheid en CO2-reductie bij de klimaatregeling van gebouwen.  Alle constructieve voorzieningen en het concept van minimaal gebruik van techniek en regeling zijn berekend op algemene duurzaamheid en hebben op lange termijn een positieve invloed op de CO2-balans van het gebouw.
Kwaliteit
VMRG Graydon Certificaat Solarlux op Twitter Solarlux op LinkedIn Solarlux op Facebook